Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Nghệ Thuật Đàm Phán Mới

Nghệ Thuật Đàm Phán Mới ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nghệ Thuật Đàm Phán Mới – Gerand I. Nierenberg, Henry H. Calero Nghệ Thuật Đàm Phán Mới “Chúng ta hãy bắt đầu lại, hãy nhớ phép lịch sự không phải là một dấu hiệu của sự yếu đuối. Sự chân thành cần được chứng minh. Hãy để chúng ta không bao giờ đàm phán vì run sợ. Hãy để chúng …

Read More »