Friday , 22 February 2019
Home »

Blog Archives

Đạo Quân Trung Quốc Thầm Lặng

Đạo Quân Trung Quốc Thầm Lặng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đạo Quân Trung Quốc Thầm Lặng – Juan Pablo Cardenal, Heriberto Araujo Đạo Quân Trung Quốc Thầm Lặng “Bình tĩnh quan sát và phân tích, giữ vững lập trường của chúng ta, kiên trì thực hiện thay đổi, che giấu khả năng và chờ đúng thời điểm, ẩn mình, không bao giờ đòi hỏi vị thế lãnh đạo, khiêm tốn …

Read More »