Wednesday , 20 March 2019
Home »

Blog Archives

Tư Duy Lãnh Đạo – Hành Động Lãnh Đạo

Tư Duy Lãnh Đạo - Hành Động Lãnh Đạo ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tư Duy Lãnh Đạo – Hành Động Lãnh Đạo – Herminia Ibarra Tư Duy Lãnh Đạo – Hành Động Lãnh Đạo Nhiều nhà chuyên môn đang bắt đầu cảm thấy họ đã sẵn sàng để bắt đầu thăng tiến lên cấp độ lãnh đạo cao hơn với nhiều trách nhiệm mới mẻ hơn. Song qua nhiều cuộc phỏng vấn các …

Read More »