Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Tư Duy Đột Phá – Trí Việt

Tư Duy Đột Phá - Trí Việt ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tư Duy Đột Phá – Hibino Shozo Tư Duy Đột Phá – đơn giản như chính tên gọi của nó, đó là một cách suy nghĩ khác biệt, phi truyền thống, hay nói đơn giản hơn là không theo lối mòn. Đó cũng có thể là một sáng kiến, một giải pháp tối ưu hay một hệ thống vượt trội …

Read More »