Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

À Bientôt… Hẹn Gặp Lại

À Bientôt… Hẹn Gặp Lại ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

À Bientôt… Hẹn Gặp Lại – Hiệu Constant À Bientôt… Hẹn Gặp Lại Câu chuyện bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ giữa Hoài Thu – cô phóng viên người Việt và Jean Claude – người từng giữ chức vụ Đại sứ Pháp tại Việt Nam. Với Hoài Thu, có lẽ đây là cuộc gặp gỡ có chủ …

Read More »