Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Bốn Lối Vào Nhà Cười

Bốn Lối Vào Nhà Cười: Tập Truyện Ngắn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bốn Lối Vào Nhà Cười – Hồ Anh Thái Bốn Lối Vào Nhà Cười: Tập Truyện Ngắn Bốn lối vào nhà cười xuất hiện năm 2004 cách nay đúng mười năm, trong dòng phong cách viết mới theo lối giễu nhại của tác giả. Những cái lố bịch trong cuộc sống, những tình huống tức cười tưởng như bịa mà …

Read More »