Friday , 18 January 2019
Home »

Blog Archives

Hoàng Tử Biển

Hoàng Tử Biển ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Hoàng Tử Biển – Hồ Mộng Nhã Uyển Hoàng Tử Biển là một câu chuyện tình đẹp, với một mô típ đơn giản, tạo được nhiều thiện cảm với người đọc ngay những dòng chữ đầu tiên. Câu chuyện giữa thiên nhiên và con người là câu chuyện đã được kể rất nhiều nhưng Hồ Mộng Nhã Uyển có một …

Read More »