Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Đàm Đạo Với Khổng Tử

Đàm Đạo Với Khổng Tử ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đàm Đạo Với Khổng Tử – Hồ Văn Phi Đàm Đạo Với Khổng Tử Khổng Tử được suy tôn là nhà sáng lập Nho giáo – thường được người Trung Quốc thời đó tin theo như một tôn giáo – đồng thời Khổng Tử cũng được thế giới ngày nay biết đến như một giảng sư và triết gia lỗi …

Read More »