Tuesday , 22 January 2019
Home »

Blog Archives

Cửu Dung (Tập 1)

Cửu Dung (Tập 1) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cửu Dung (Tập 1) Lãnh Cửu Dung – Người con gái xuất thân nơi thôn dã tính tình đạm mạc. Vì cứu cha, nàng buông tay thanh mai trúc mã người thương, bị lừa gả vào nhà họ Thẩm làm tiểu thiếp. Trong một Thẩm gia nơi chỉ có tranh giành lừa gạt, nàng không thể tiếp tục giữ nguyên …

Read More »

Cửu Dung (Tập 2)

Cửu Dung (Tập 2) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cửu Dung (Tập 2) Vốn là cô gái xuất thân thôn dã, trời sinh lãnh đạm, vì cứu cha, Cửu Dung đành dứt lòng buông bỏ người thương, để trở thành tiểu thiếp nhà họ Thẩm. Ở Thẩm gia, ai nấy đều tranh giành lừa gạt lẫn nhau khiến nàng không thể “người khôn giữ mình” như ý nguyện ban …

Read More »