Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Đế Hoàng Phi – Tập 2

Đế Hoàng Phi - Tập 2 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đế Hoàng Phi – Tập 2 – Hoại Phi Vãn Vãn Đế Hoàng Phi – Tập 2 Năm đó, nàng là công chúa Đại Trường nắm toàn thiên hạ của nước bên cạnh. Giang sơn trong tay, nhưng thật sự trong lòng bàn tay nàng chỉ có người đàn ông như ngọc mà nàng vô tâm gây tổn thương. Ngày …

Read More »

Đế Hoàng Phi – Tập 1

Đế Hoàng Phi - Tập 1 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đế Hoàng Phi – Tập 1 Năm đó, nàng là công chúa Đại Trường nắm toàn thiên hạ của nước bên cạnh. Giang sơn trong tay, nhưng thật sự trong lòng bàn tay nàng chỉ có người đàn ông như ngọc mà nàng vô tâm gây tổn thương. Ngày nay, nàng trở thành công chúa vong quốc mang nặng nỗi …

Read More »