Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Thân Phận Và Hào Quang

Thân Phận Và Hào Quang ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thân Phận Và Hào Quang – Hoàng Nguyên Vũ Thân Phận Và Hào Quang Đây là cuốn sách hé lộ góc khuất cuộc đời của những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ. Tác giả vốn có mối quan hệ rộng rãi trong giới showbiz. Một số nhà báo cũng có quan hệ rộng không …

Read More »