Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

Khổng Tử Tinh Hoa

Khổng Tử Tinh Hoa ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Khổng Tử Tinh Hoa – Hoàng Phú Phương Khổng Tử Tinh Hoa Khổng Tử và học thuyết Nho gia có ảnh hưởng rất lớn đối với các nền văn hóa Á Đông, trong đó có Việt Nam. Bao nhiêu thế hệ trí thức Việt Nam đã tiếp thu và ứng dụng triết lý của ông. Còn ngày nay, sự minh …

Read More »