Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Bão Táp Triều Trần

Bão Táp Triều Trần ebook pdf/prc/epub/mobi

Bão Táp Triều Trần – Hoàng Quốc Hải Bộ tiểu thuyết lịch sử Bão táp triều Trần được xuất bản lần đầu cả bộ năm 2003, và đã được tái bản nhiều lần. Năm 2008, bộ sách vinh dự được nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội. Lần tái bản này, bộ tiểu thuyết lịch …

Read More »