Thursday , 24 January 2019
Home »

Blog Archives

Nắm Bắt Các Cơ Hội Kinh Doanh Trong Tương Lai

Nắm Bắt Các Cơ Hội Kinh Doanh Trong Tương Lai ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nắm Bắt Các Cơ Hội Kinh Doanh Trong Tương Lai – Hoàng Tuấn Nắm Bắt Các Cơ Hội Kinh Doanh Trong Tương Lai Sách dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các giàm đốc điều hành công ty , và những bạn trẻ có mong ước trở thành lãnh đạo giỏi trong tương lai. Sự thành công vững chắc …

Read More »

Hiểu Và Ứng Dụng Quan Hệ Công Chúng (PR) Cho Doanh Nghiệp

Hiểu Và Ứng Dụng Quan Hệ Công Chúng (PR) Cho Doanh Nghiệp ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Hiểu Và Ứng Dụng Quan Hệ Công Chúng (PR) Cho Doanh Nghiệp – Hoàng Tuấn Hiểu Và Ứng Dụng Quan Hệ Công Chúng (PR) Cho Doanh Nghiệp sẽ cho bạn thấy được mục đích của quan hệ công chúng là gì và nó sẽ giúp gì cho sự tăng trưởng của công ty bạn. Sách còn đưa ra các cách …

Read More »