Tuesday , 19 March 2019
Home »

Blog Archives

Nghệ Thuật Đàm Phán Và Thương Lượng

Nghệ Thuật Đàm Phán Và Thương Lượng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nghệ Thuật Đàm Phán Và Thương Lượng – Hồng Phương Nghệ Thuật Đàm Phán Và Thương Lượng Cuốn sách gồm các nội dung chính sau: Phần thứ nhất: Đàm phán và thương lượng trong kinh doanh Phần thứ hai: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh Phần thứ ba: Chiến lược kinh doanh phát triển doanh nghiệp Phần thứ tư: …

Read More »