Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Dẫn Dắt Người Dùng

Dẫn Dắt Người Dùng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Dẫn Dắt Người Dùng – Hooked Dẫn Dắt Người Dùng BỐN BƯỚC ĐỂ ĐƯA SẢN PHẨM DẪN ĐẦU THỊ TRƯỜNG “Dẫn dắt người dùng” giải thích bí mật đằng sau thiết kế của nhiều sản phẩm và dịch vụ định hình thói quen thành công mà chúng ta vẫn sử dụng hằng ngày. Dù không thể bao quát mọi khía …

Read More »