Wednesday , 20 March 2019
Home »

Blog Archives

Tiến Bước

Tiến Bước ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tiến Bước – Howard Schultz, Joanne Gordon Tiến Bước Howard Schultz – chủ tịch và tổng giám đốc của Starbucks, tác giả của cuốn Dốc Hết Trái Tim – chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm và bài học từ khi ông quay trở lại với vai trò CEO của Starbucks từ năm 2008 để giúp công ty vượt qua …

Read More »