Wednesday , 20 March 2019
Home »

Blog Archives

Bùi Giáng Qua 99 Giai Thoại

Bùi Giáng Qua 99 Giai Thoại ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bùi Giáng Qua 99 Giai Thoại – Huyền Li Bùi Giáng Qua 99 Giai Thoại Trong văn chương Việt Nam thế kỉ XX có một hiện tượng lạ, có thể nói, độc nhất vô nhị, là Bùi Giáng. Thơ, văn của ông lạ, người ta đọc nhiều, tranh luận nhiều, được tán tụng lên thành thiên tài, nhưng cũng bị …

Read More »