Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Giấc Mơ Hóa Rồng

Giấc Mơ Hóa Rồng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Giấc Mơ Hóa Rồng – Huỳnh Bửu Sơn Giấc mơ hóa rồng là chặng đường 25 năm mà tác giả Huỳnh Bửu Sơn – chuyên gia kinh tế – với tư cách người cầm bút đã trải qua và ghi lại, chứa đựng những trải nghiệm sống động và biết bao trăn trở của một trí thức từ ngày đất …

Read More »