Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Định Chế Pháp Luật Và Tố Tụng Triều Nguyễn (1802-1885)

Định Chế Pháp Luật Và Tố Tụng Triều Nguyễn (1802-1885) ebook pdf/prc/epub/mobi

Định Chế Pháp Luật Và Tố Tụng Triều Nguyễn (1802-1885) – Huỳnh Công Bá Trong lịch sử Việt Nam, triều Nguyễn là triều đại phong kiến cuối cùng, đã thống trị đất nước hơn hai phần ba thế kỷ. Với đặc điểm lịch sử đó, triều Nguyễn đã học tập và đúc kết được nhiều kinh nghiệm về quản lý …

Read More »