Thursday , 17 January 2019
Home »

Blog Archives

La Bàn Khởi Nghiệp

La Bàn Khởi Nghiệp ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

La Bàn Khởi Nghiệp – Huỳnh Đức Vinh La Bàn Khởi Nghiệp – quyển sách chứa đựng nhiều bài học kinh doanh cô đọng và xúc tích, góp phần phản ánh hiện trạng kinh doanh hiện tại của Việt Nam sẽ là kim chỉ nam hỗ trợ cho các doanh nhân trẻ thêm tự tin khi bước vào chốn thương …

Read More »