Wednesday , 20 March 2019
Home »

Blog Archives

50 Ý Tưởng Kinh Doanh “Đỉnh” Nhất

50 Ý Tưởng Kinh Doanh "Đỉnh" Nhất ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

50 Ý Tưởng Kinh Doanh “Đỉnh” Nhất – Ian Wallis Cuốn sách 50 Ý Tưởng Kinh Doanh “Đỉnh” Nhất được tạo nên nhằm tôn vinh những ý tưởng kinh doanh vĩ đại nhất tính từ thập niên 60 của thế kỷ trước đến thập kỷ đầu của thế kỷ 21 này. Với tuyển tập rất nhiều những câu chuyện tuyệt …

Read More »