Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Can Đảm Cãi Sếp

Can Đảm Cãi Sếp ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Can Đảm Cãi Sếp – Ira Chaleff Can Đảm Cãi Sếp Hiện nay, có hàng trăm, hàng ngàn cuốn sách viết về đề tài “lãnh đạo”. Tuy nhiên, trong cơ cấu của một công ty đương đại, “các nhà lãnh đạo” chỉ là thiểu số. Số đông thuộc về các nhân viên – những người môn đệ – thể loại …

Read More »