Tuesday , 19 March 2019
Home »

Blog Archives

Tất Định Luận Và Tự Do Lựa Chọn

Tất Định Luận Và Tự Do Lựa Chọn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tất Định Luận Và Tự Do Lựa Chọn – Isaiah Berlin Tất Định Luận Và Tự Do Lựa Chọn Tất định luận có phải là định luật phổ quát chi phối toàn bộ thế giới bao gồm cả con người hay không? Trong hiện trạng khoa học hiện nay (theo lập trường của Berlin như tôi hiểu, cũng như theo …

Read More »