Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Bắt Trẻ Đồng Xanh

Bắt Trẻ Đồng Xanh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bắt Trẻ Đồng Xanh – J. D. Salinger Bắt Trẻ Đồng Xanh là tiểu thuyết của nhà văn Mỹ J.D.Salinger. Tác phẩm kể lại câu chuyện của nhân vật chính, Holden Caulfield, trong những ngày cậu ở thành phố New York sau khi bị đuổi học khỏi trường dự bị đại học Pencey Prep. Trích đoạn Nếu bạn thực tình …

Read More »