Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Trò Chơi Quyền Lực Tại Nơi Làm Việc

Trò Chơi Quyền Lực Tại Nơi Làm Việc ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Trò chơi quyền lực tại nơi làm việc dành cho các nhà kinh doanh, người quản lý, nhà tư vấn, luật sư, người đại lý, người biên tập, và bất cứ ai muốn trở nên sắc sảo hơn, mạnh mẽ hơn và thành công hơn

Read More »