Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Tái Định Vị

Tái Định Vị ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tái Định Vị – Jack Trout Tái Định Vị 30 năm trước với sự ra đời của “ định vị” tác phẩm của Jack Trout cùng đồng sự Al Ries nổi đình đám, một trong 100 cuốn sách hay nhất từ trước đến nay, , là “con cưng” của các doanh nghiệp trong cạnh tranh. Với tác phẩm đó bạn …

Read More »

Khác Biệt Hay Là Chết

Khác Biệt Hay Là Chết ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Khác Biệt Hay Là Chết – Jack Trout Khác Biệt Hay Là Chết (Tái Bản 2013) Khác biệt hay là chết được đánh giá là một trong những cuốn sách marketing hay nhất của mọi thời đại. Chính qua quyển sách này, khác biệt hóa (differentiate) đã trở thành một “từ ngữ lớn” trong thế giới kinh doanh ngày nay. …

Read More »

Đơn Giản Là Hoàn Hảo

Đơn Giản Là Hoàn Hảo ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đơn Giản Là Hoàn Hảo – Jack Trout Đơn Giản Là Hoàn Hảo “Với công việc hoạch định quảng cáo và tiếp thị của mình, tôi đã từng nhìn thấy cũng như xây dựng nhiều chiến lược cho khách hàng cũng như cho chính công ty của mình. Nhưng với cuốn Đơn Giản Là Hoàn Hảo này của Jack Trout …

Read More »

Định Vị – Cuộc Chiến Giành Tâm Trí Khách Hàng

Định Vị - Cuộc Chiến Giành Tâm Trí Khách Hàng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Định Vị – Cuộc Chiến Giành Tâm Trí Khách Hàng – Jack Trout, Al Ries Định Vị – Cuộc Chiến Giành Tâm Trí Khách Hàng Định Vị sẽ cho bạn biết: Giá phải thấp, tốc độ phải cao. Ai chơi giỏi hơn, kẻ đó tồn tại. Đừng đối đầu với kẻ dẫn đầu vững vàng. Sản phẩm khác biệt chỉ …

Read More »

22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing

22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing – Al Ries, Jack Trout 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing – Sự thành công trong kinh doanh hay của một thương hiệu phụ thuộc rất lớn vào cách tiến hành công tác Marketing. Một chương trình Marketing hiệu quả không phải chỉ cần đựơc lên kế hoạch đầy đủ, thực hiện …

Read More »