Thursday , 24 January 2019
Home »

Blog Archives

Kiến Tạo Thương Hiệu Từ Không Đến Có

Kiến Tạo Thương Hiệu Từ Không Đến Có ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Kiến Tạo Thương Hiệu Từ Không Đến Có – Jacky Tai Kiến Tạo Thương Hiệu Từ Không Đến Có Nếu bạn không tạo dựng thương hiệu riêng ngay từ giai đoạn hình thành của sản phẩm mới, bạn có thể sẽ chậm chân, cho dù bạn có hùng mạnh thế nào đi chăng nữa. Tác giả của cuốn sách nhỏ …

Read More »