Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Thế Giới Ngầm Tokyo

Thế Giới Ngầm Tokyo ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thế Giới Ngầm Tokyo – Jake Adelstein Thế giới ngầm ở Tokyo – là câu chuyện có thật đầy kịch tính của một phóng viên điều tra người Mỹ. chuyên viết về tội phạm, và hầu như hoạt động chủ yếu trong báo giới Nhật. Năm 1993, ông trở thành nhân viên đầu tiên không phải người Nhật làm cho …

Read More »