Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Thuyết Phục – Nghệ Thuật Tác Động Đến Người Khác

Thuyết Phục - Nghệ Thuật Tác Động Đến Người Khác ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thuyết Phục – Nghệ Thuật Tác Động Đến Người Khác Khả năng thuyết phục: Đồng cảm và chân thật mang lại điều kỳ diệu cho bạn như thế nào? Người biết lắng nghe: Tại sao lắng nghe lại quan trọng đến thế? Xin chú ý: Duy trì sự chú ý khi cần Chú ý ngôn ngữ cơ thể của bạn: …

Read More »