Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Lập Sơ Đồ Tư Duy Hiện Đại

Lập Sơ Đồ Tư Duy Hiện Đại ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Lập Sơ Đồ Tư Duy Hiện Đại – Tony Buzan, Chris Griffiths, James Harrison Lập Sơ Đồ Tư Duy Hiện Đại Để Tư Duy Thông Minh Hơn Cuốn sách này giúp bạn áp dụng kỹ thuật lập sơ đồ tư duy trong kỷ nguyên hiện đại. Cách đây bốn thập kỷ, Tony Buzan đã phát minh ra một công cụ …

Read More »