Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Phụng Sự Để Dẫn Đầu

Phụng Sự Để Dẫn Đầu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Phụng Sự Để Dẫn Đầu – James M. Strock Phụng Sự Để Dẫn Đầu Đôi lúc chúng ta cảm thấy mình thật nhỏ nhoi trong thế giới này. Chúng ta muốn tạo ra sự thay đổi nào đó, chúng ta muốn thế giới tốt đẹp hơn, nhưng dường như tất cả chỉ như “muối bỏ bể.” Chúng ta đặt ra …

Read More »