Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Sự lụi tàn của đồng tiền

Sự lụi tàn của đồng tiền ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Sự lụi tàn của đồng tiền của James Rickard sẽ cho thấy tại sao một sự sụp đổ khác đang nhanh chóng hình thành và những nguy cơ trong giai đoạn sắp tới.

Read More »

Các cuộc chiến tranh tiền tệ

Các cuộc chiến tranh tiền tệ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cuộc chiến tranh tiền tệ được định nghĩa là cuộc chiến do một quốc gia khởi xướng bằng cách hạ thấp giá trị đồng tiền của chính quốc gia đó. Hành động này tạo ra những kết cục tàn phá và đáng sợ nhất với hệ thống kinh tế thế giới.

Read More »