Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Cú Ngã Tình Yêu

Cú Ngã Tình Yêu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cú Ngã Tình Yêu – Jamie McGuire Cú Ngã Tình Yêu Trong mắt bạn bè và thầy cô, Abby Abernathy là một gái ngoan đúng nghĩa. Cô không uống rượu chửi thề, luôn vận trên mình những chiếc cardigan len đoan chính và chăm chỉ lên giảng đường. Thế nhưng đường tương lai rộng mở của cô đã sớm bị …

Read More »