Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Quyền Lực Mưu Mô Và Ứng Xử Nơi Làm Việc

Quyền Lực Mưu Mô Và Ứng Xử Nơi Làm Việc ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quyền Lực Mưu Mô Và Ứng Xử Nơi Làm Việc – Jane Clarke Quyền Lực Mưu Mô Và Ứng Xử Nơi Làm Việc Trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng hiện nay, việc ứng phó với chuyện phức tạp tại nơi làm việc và với những đồng nghiệp khó tính đòi hỏi bạn phải có sự khéo léo, tinh …

Read More »