Friday , 22 February 2019
Home »

Blog Archives

Khi Khách Hàng Lên Tiếng

Khi Khách Hàng Lên Tiếng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Khi Khách Hàng Lên Tiếng – Janelle Barlow Khi Khách Hàng Lên Tiếng, bậc thầy Janelle Barlow và Claus Moller đã giới thiệu một ý tưởng đột phá mang tính cách mạng: Biến những lời phàn nàn, chỉ trích thành một món quà. Thật vậy, lời phàn nàn của khách hàng là thông tin phản hồi quý báu có thể …

Read More »