Sunday , 16 December 2018
Home »

Blog Archives

Marketing Du Kích Trong 30 Ngày

Marketing Du Kích Trong 30 Ngày ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – Jay Conrad Levinson Marketing Du Kích Trong 30 Ngày Chưa bao giờ Việt Nam lại có số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ nhiều như hiện nay. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp khi thành lập đều phải đương đầu với bài toán: Làm thế nào để bán được hàng, triển khai …

Read More »