Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Buồng Khử

Buồng Khử ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Buồng Khử – Jeffery Deaver Buồng Khử Robert Moreno, một công dân Mỹ nhưng lại bài trừ Mỹ, bị một tay súng bí ẩn mưu sát tại Bahamas từ khoảng cách không tưởng. Lincoln Rhyme – nhà khoa học hình sự xuất sắc nhất nước Mỹ – và đồng sự Amelia Sachs được mời vào cuộc. Danh tính tay súng …

Read More »