Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Phương thức Toyota

Phương thức Toyota ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Phương Thức Toyota - The Toyota Way không chỉ là sự thành công của thương hiệu Toyota mà còn là cách giải thích nguyên tắc quản lý và triết lý kinh doanh của một trong những tập đoàn xe hơi hàng đầu thế giới.

Read More »