Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Quyền Lực – Vì Sao Người Có Kẻ Không?

Quyền Lực - Vì Sao Người Có Kẻ Không? ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quyền Lực – Vì Sao Người Có Kẻ Không? – Jeffrey Pfeffer Quyền lực – Vì sao người có kẻ không là một trong số những cuốn sách hiếm hoi chỉ cho bạn những cách thức để vươn tới quyền lực. Những điều được viết trong cuốn sách này có thể khiến bạn sửng sốt bởi sự thắng thẳn đến …

Read More »

Khoảng Cách Từ Nói Đến Làm

Khoảng Cách Từ Nói Đến Làm ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Khoảng Cách Từ Nói Đến Làm – Jeffrey Pfeffer, Robert I. Sutton Khoảng Cách Từ Nói Đến Làm – Các Doanh Nghiệp Thông Minh Đã Biến Lý Thuyết Thành Hành Động Như Thế Nào? Tại sao lại có quá nhiều khoảng cách giữa những điều mà các công ty biết là họ nên làm với những việc họ thực sự …

Read More »