Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

7 Năm Bóng Tối

7 Năm Bóng Tối ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

7 Năm Bóng Tối – Jeong You Jeong 7 Năm Bóng Tối “Nếu định mệnh ném vào đêm đen một cú đánh vô định, liệu ta sẽ đáp trả cuộc đời bị nguyền rủa ấy như thế nào.” Tác phẩm là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú và quá trình điều tra, phân tích tỉ mỉ, thấu đáo …

Read More »