Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Hùng Biện Kiểu Ted

Hùng Biện Kiểu Ted ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Hùng Biện Kiểu Ted – Jeremey Donovan Hùng Biện Kiểu Ted Là một tổ chức tự đặt ra những sứ mệnh truyền bá những ý tưởng độc đáo đi khắp nơi trên thế giới, trong nhiều năm qua, TED đã thách thức các nhà tư tưởng thuật lại “câu chuyện về cuộc đời họ” trong vòng 18 phút. Đáp lại …

Read More »