Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Ứng Dụng Thành Công NLP

Ứng Dụng Thành Công NLP ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Ứng Dụng Thành Công NLP – Jeremy Lazarus Ứng Dụng Thành Công NLP Hẳn là bạn đã biết đến NLP – tên viết tắt của Neuro-Linguistic Programming, tức lập trình ngôn ngữ tư duy, từng được giới thiệu trong cuốn sách “Thành công trong kinh doanh nhờ NLP”; lần này, một lần nữa tác giả Jeremy Lazarus tiếp tục giới …

Read More »