Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Xây Dựng Để Trường Tồn

Xây Dựng Để Trường Tồn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Xây Dựng Để Trường Tồn được trình bày với hàng trăm ví dụ cụ thể, sinh động, sắp xếp trong một khuôn mẫu rõ ràng, nhất quán của các khái niệm thực tế, tạo điều kiện dễ dàng áp dụng cho các nhà quản trị và nhà kinh doanh ở mọi cấp độ khác nhau.

Read More »