Friday , 22 March 2019
Home »

Blog Archives

Elon Musk – Muốn Thay Đổi Thế Giới

Elon Musk - Muốn Thay Đổi Thế Giới ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Elon Musk – Muốn Thay Đổi Thế Giới – Jessica Easto Elon Musk – Muốn Thay Đổi Thế Giới viết về Elon Musk, người được mệnh danh là “Iron Man” ngoài đời thực. Ông là một doanh nhân có khả năng truyền cảm hứng đến nhân loại bằng tất cả sự nỗ lực và khát khao thay đổi thế giới …

Read More »