Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Trò Chuyện Với Hiện Thể

Trò Chuyện Với Hiện Thể ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Trò Chuyện Với Hiện Thể Cuốn sách Trò chuyện với hiện thể này là duy nhất, bởi nó là một ấn phẩm của J.Krishnamurti được ông nói trực tiếp vào máy ghi âm những khi hoàn toàn cô độc. Lúc đó, tay ông phần nào bị run (ông đã 87 tuổi), vậy thay vì viết, ông ghi âm lời nói …

Read More »