Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

100 Ý Tưởng PR Tuyệt Hay

100 Ý Tưởng PR Tuyệt Hay ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

100 Ý Tưởng PR Tuyệt Hay – Jim Blythe Quan hệ công chúng (PR) vượt hẳn việc tiếp xúc cùng khắp mọi người. Đó là một hoạt động dài hạn: điều mà công tác PR nhắm đến làm là tạo nên hình tượng tốt đẹp về doanh nghiệp, nhưng quan trọng hơn là tạo nên hình tượng chuẩn xác về …

Read More »