Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Vĩ Đại Do Lựa Chọn

Vĩ Đại Do Lựa Chọn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Vĩ Đại Do Lựa Chọn – Jim Collins Vĩ Đại Do Lựa Chọn – Jim Collins là tác giả của hai đầu sách nổi tiếng – Từ tốt đến vĩ đại và Xây dựng để trường tồn. Cùng với phương pháp nghiên cứu như hai cuốn đầu tiên, trong quyển sách này, Jim Collins cùng với Morten T. Hansen đi …

Read More »

Xây Dựng Để Trường Tồn

Xây Dựng Để Trường Tồn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Xây Dựng Để Trường Tồn được trình bày với hàng trăm ví dụ cụ thể, sinh động, sắp xếp trong một khuôn mẫu rõ ràng, nhất quán của các khái niệm thực tế, tạo điều kiện dễ dàng áp dụng cho các nhà quản trị và nhà kinh doanh ở mọi cấp độ khác nhau.

Read More »

Từ tốt đến vĩ đại

Từ tốt đến vĩ đại ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Từ tốt đến vĩ đại là một trong những cuốn sách có giá trị dành cho giới kinh doanh được nói đến nhiều nhất và bán chạy nhất thế giới trong suốt 5 năm qua. Tại sao một số công ty đạt bước nhảy vọt... còn các công ty khác thì không?

Read More »