Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Tối Đa Hóa Năng Lực Bản Thân

Tối Đa Hóa Năng Lực Bản Thân ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tối Đa Hóa Năng Lực Bản Thân – Jocelyn K.Glei Tối Đa Hóa Năng Lực Bản Thân Bạn cũng không thể âm thầm chờ đợi một cố vấn hoàn hảo nào đó sẽ xuất hiện và chỉ cho bạn cách phát triển những kỹ năng thiết yếu của bản thân. Và bạn càng không thể hy vọng vào một tương …

Read More »

Đừng Để Nước Đến Chân Mới Nhảy

Đừng Để Nước Đến Chân Mới Nhảy ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đừng Để Nước Đến Chân Mới Nhảy – Jocelyn K. Glei Đừng Để Nước Đến Chân Mới Nhảy Bạn có từng bị phân tâm, quá tải, hay choáng ngợp trước khối lượng công việc? Bạn từng hùng hục làm việc, nhưng tới cuối ngày khi chuẩn bị rời khỏi văn phòng, bạn chợt nhận ra phần quan trọng nhất trong …

Read More »