Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Trí tuệ tài chính

Trí Tuệ Tài Chính ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Trí tuệ tài chính được coi là cuốn sách kinh doanh có “những hướng dẫn hay nhất, rõ ràng nhất về các con số”. Với những người ra quyết định mà không có chuyên môn về tài chính thì Trí tuệ tài chính chính là cuốn sách gối đầu không thể bỏ qua.

Read More »